Lưu trữ hàng ngày

18/04/2024

Bộ sưu tập văn hóa Đông Sơn

Đồ đồng là dấu ấn, hiện vật nổi bật của nền văn hóa Đông Sơn. Không chỉ độc đáo về kiểu dáng mà hoa văn trang trí trên đồ đồng Đông Sơn luôn có nét đặc trưng riêng, không lẫn với đồ…
Đọc thêm...