Lưu trữ hàng ngày

25/06/2022

Quà quê ra phố

Về miền Tây, sẽ rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh những hàng dừa nước mênh mông chạy dọc theo sông rạch. Lá loại cây này dùng để lợp nhà, sóng lá dùng để chằm lá hoặc làm củi. Riêng trái dừa…
Đọc thêm...