Lưu trữ hàng ngày

16/05/2022

Thời sự THTPCT tối 16/5/2022

Một số nội dung chính: ♦ Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, phải gắn công tác này với trách nhiệm của người đứng đầu ♦ Hiệp hội hợp tác kinh tế Hàn Quốc – Châu Á (KOAECA)…
Đọc thêm...

Toàn cảnh đồng bằng 16/5/2022

Một số nội dung chính: ♦ TP. Cần Thơ sẽ trở thành “trái tim” của vùng ĐBSCL ♦ Mai nu chiếu thủy Gò Công "xuất ngoại" hơn 1.000 cây ♦ Nuôi loài cá tí hon trên sông Hậu, lão nông miền Tây…
Đọc thêm...