Lưu trữ hàng ngày

19/05/2022

Hơn cả niềm tôn kính

Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, kính yêu của nhân dân Việt Nam; là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cả dân tộc Việt Nam luôn tự hào khi có Bác. Cùng với cả nước,…
Đọc thêm...

Thời sự THTPCT tối 19/5/2022

Nội dung chính: - Ban Tuyên giáo Trung ương hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. - Thành ủy Cần Thơ sơ kết 5 năm thực hiện…
Đọc thêm...

Toàn cảnh đồng bằng 19/5/2022

Nội dung chính: - TP. Cần Thơ: Trung tâm nông sản sẽ là đầu mối các "chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ" vùng ĐBSCL. - Đường sách TP. HCM tổ chức chương trình “Hành trình…
Đọc thêm...