Lưu trữ hàng ngày

21 Tháng Tư, 2019

Nghĩa và tình

Xuất phát từ mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn cùng các em học sinh nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhà ăn tình thương đã được Hội Chữ Thập đỏ phường Thới Long cùng Ban…
Đọc thêm...