Lưu trữ hàng ngày

18 Tháng Tư, 2019

Kết quả thu thuế quý I/2019

Với quyết tâm, nỗ lực của từng địa phương, đơn vị và bằng nhiều giải pháp linh động, quý 1/2019, hầu hết các địa phương trong TP. Cần Thơ đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch thu thuế.…
Đọc thêm...