Lưu trữ hàng ngày

14 Tháng Tư, 2019

Nâng giá trị trái dâu Hạ Châu

Dâu Hạ Châu là loại trái cây đặc sản đã xây dựng được thương hiệu gắn liền với phát triển du lịch ở huyện Phong Điền. Để ngày một nâng cao giá trị, nhà vườn từng bước ứng dụng các biện…
Đọc thêm...