Sức khỏe và cuộc sống: Sỏi mật có nguy hiểm không?

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2019/08/SucKhoeVaCuocSong_SoiMat_03082019.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2019/TH/08/03/SucKhoeVaCuocSong_SoiMat_03082019.mp4″]

Có thể bạn quan tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.