Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2018/11/PS_TruyenThongBoDoiCuHo_26112018.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2018/TH/11/26/PS_TruyenThongBoDoiCuHo_26112018.mp4″]

Có thể bạn quan tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.