Miền Tây trong tôi: Làng rau nhút Phú Mỹ

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2018/10/MienTayTrongToi_LangRauNhutPhuMy_20102018.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2018/TH/10/22/MienTayTrongToi_LangRauNhutPhuMy_20102018.mp4″]

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.