Festive Day For Reporters In Vietnam’s People Army

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2018/09/ReportersInArmy_22092018.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2018/TH/09/24/ReportersInArmy_22092018.mp4″]

Có thể bạn quan tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.