Dự báo thời tiết 31/7/2018

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2018/07/Dubaothoitiet_31072018.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn//2018/TH/07/31/Dubaothoitiet_31072018.mp4″]

Có thể bạn quan tâm

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.