Phân loại

Tình cây và đất

Thu nhập khá từ nuôi dê

Chuồng dê đang cho thu nhập khá của anh Lê Văn Sáng - một nông dân ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ. Câu chuyện lập nghiệp của anh bắt đầu vào hơn 3 năm trước. Đang làm…
Đọc thêm...

Tình cây và đất 16/4/2023

Các nội dung chính: ♦ Nhà nông cần biết: Cơ giới hóa gieo sạ chính xác - hướng đi tất yếu của sản xuất nông nghiệp bền vững ♦ Nông dân tiên tiến: Thu nhập khá từ nuôi dê ♦ Phía sau cây…
Đọc thêm...