Phân loại

Thuế nhà nước

Mô hình Đại lý thuế

Mô hình Đại lý thuế được hiểu là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, hiện đang khá phổ biến trên địa bàn TP. Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung. Đại lý thuế cung cấp các…
Đọc thêm...