Phân loại

Đảng với Dân – Dân với Đảng

“Từ Tâm”

Câu chuyện đầy ý nghĩa về tinh thần tương thân, tương ái của các thành viên đội thiện nguyện từ thiện Từ Tâm ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Đọc thêm...