Lưu trữ hàng ngày

29/03/2023

Thuế Nhà nước 29/3/2023

Kết thúc quí 1, ngành thuế Thành phố Cần Thơ ước thu ngân sách trên 2700 tỉ đồng, đạt trên 25% chỉ tiêu năm. Trong khi, các nguồn thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền thuê…
Đọc thêm...