lưu trữ hàng tháng

Tháng Chín 2021

Trầm lắng xóm lưới Thơm Rơm

Xóm lưới Thơm Rơm tọa lạc tại phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt được hình thành từ sau ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Hàng năm, cứ vào mùa nước nổi, hoạt động sản xuất, mua…
Đọc thêm...