Lưu trữ hàng ngày

12 Tháng Hai, 2021

Xuân về với mọi nhà

Cũng như các địa phương trên địa bàn Tp. Cần Thơ, các ngành các cấp Quận Bình Thủy đã tổ chức trao nhiều phần quà, xây nhà, hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở có một cái…
Đọc thêm...