Lưu trữ hàng ngày

15 Tháng Mười Hai, 2019

Nỗi buồn của Nghị

Không như những người bạn cùng trang lứa, em Trần Hữu Nghị sớm “trưởng thành” vì gánh vác công việc cùng nội. Mười bốn tuổi, ngoài giờ học, em phụ việc nhà, kiếm miếng ăn và chăm sóc…
Đọc thêm...