Lưu trữ hàng ngày

7 Tháng Tư, 2019

Một giải đấu tạo nguồn

Khởi tranh từ ngày 05/4 tại nhà tập huyện Phong Điền, Giải vô địch trẻ - học sinh Vovinam thành phố Cần Thơ vừa kết thúc thành công. Đây là giải nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Sở Văn…
Đọc thêm...