Lưu trữ hàng ngày

7 Tháng Năm, 2018

Sân vệ tinh chưa hoàn chỉnh

Việc đầu tư nâng cấp sân vận động cấp quận, huyện trở thành các sân vệ tinh góp phần đào tạo các vận động viên tuyến trẻ là một việc làm tích cực của ngành Thể dục - Thể thao TP. Cần…
Đọc thêm...