Phân loại

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Videos -> Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đem sức dân làm lợi cho dân

Về phường Thới Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ, có thể cảm nhận niềm vui, tâm trạng phấn khởi của mỗi người dân. Các tuyến đường trên địa bàn đã và đang được hoàn thiện góp phần quan…
Đọc thêm...