Phân loại

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Videos -> Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Mô hình “Mua lúa trong dân”

Quan tâm phát triển kinh tế nông nghiệp; trong đó, có việc sản xuất, tiêu thụ lúa là một trong những vấn đề được Đảng ủy xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TPCT chú trọng và đưa vào Nghị…
Đọc thêm...