Lưu trữ hàng ngày

05/06/2023

Báo động sạt lở bờ sông

Những vụ sạt lở bờ sông liên tiếp xảy ra trong những ngày qua gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của một bộ phận người dân. Trước tình hình trên, chính quyền và ngành…
Đọc thêm...