Lưu trữ hàng ngày

6 Tháng Mười, 2020

Ươm tạo Doanh nghiệp

Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ là dự án viện trợ ODA không hoàn lại từ chính phủ Hàn Quốc, tên giao dịch quốc tế là KVIP, với trang thiết bị…
Đọc thêm...