Lưu trữ hàng ngày

20 Tháng Mười, 2019

Nụ cười cho Nam

Trong rất nhiều duyên lành hội ngộ, niềm vui đã đến với gia đình của bé Huỳnh Văn Nam. Tôi còn nhớ trong phóng sự kỳ trước anh Huỳnh Văn Tường có ước rằng giá gì bé Nam có được nụ cười…
Đọc thêm...