Lưu trữ hàng ngày

20 Tháng Năm, 2019

Tự hào có Bác

Từ năm 2009, thành phố Cần Thơ thực hiện việc trùng tu nâng cấp tượng đài Bác Hồ tại công viên Ninh Kiều. Với tất cả niềm kính yêu vô hạn, tượng đài Bác Hồ đã trở thành nơi tưởng nhớ…
Đọc thêm...