Lưu trữ hàng ngày

5 Tháng Năm, 2019

Chung tay vì bệnh nhân nghèo

Bằng các hoạt động giúp đỡ, chia sẻ với người bệnh; theo dõi, hỗ trợ nhân viên, người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo; vận động quỹ từ thiện,... Tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa TP. Cần…
Đọc thêm...