Lưu trữ hàng ngày

13 Tháng Một, 2019

Phòng chống HIV/AIDS

Theo kết quả giám sát trọng điểm, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới gọi tắt là MSM hiện chiếm 12,2%. Tỷ lệ này đặc biệt tăng nhanh từ 5,1% năm 2015 lên 7,4% năm…
Đọc thêm...