Lưu trữ hàng ngày

16 Tháng Sáu, 2018

Mùa mía mặn…vì đâu?

Hầu hết người dân ở Huyện Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ, Tỉnh Long An bán mía cho một công ty đường của Ấn Độ là NIVL. Sản lượng hàng năm lến tới hàng trăm nghìn tấn mía cây. Tuy nhiên, từ…
Đọc thêm...