Lưu trữ hàng ngày

8 Tháng Năm, 2018

Kết quả vượt trội

Huyện Phong Điền hiện đang dẫn đầu tiến độ thu ngân sách năm 2018 của TP. Cần Thơ, với số thu 40.4 tỉ đồng, đạt gần 73% kế hoạch năm.Trong điều kiện thu thuế gặp nhiều khó khăn, một số…
Đọc thêm...