Lưu trữ hàng ngày

3 Tháng Năm, 2018

Sân khấu hài: Phao

Kính mời quý thính giả lắng nghe chương trình Sân khấu hài của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ với tiểu phẩm "Phao".
Đọc thêm...