Lưu trữ hàng ngày

10 Tháng Tư, 2018

Cam xoàn mùa nghịch

Hiện nông dân quận Ô Môn đang thu hoạch cam xoàn mùa nghịch. Thương lái đến mua tận vườn, giá tuy có giảm đôi chút so với năm rồi, song người trồng vẫn lời khá.
Đọc thêm...