Đảng ủy Quân sự TPCT: Hội nghị học tập chuyên đề

Ngày 15/5, Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013. Tham dự có hơn 200 đồng chí là cán bộ, chiến sĩ của các phòng ban và Ban Chỉ huy Quân sự 9 quận, huyện trong lực lượng vũ trang thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn quân và Đảng bộ Quân sự thành phố Cần Thơ nói riêng. Xác định đây là nội dung quan trọng, là cuộc vận động lớn của Đảng, nên mỗi cán bộ, đảng viên thuộc lực lượng vũ trang thành phố phải vận dụng cho bản thân cũng như cương vị mình đang công tác.

Cụ thể Học tập về “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Học tập lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “người đội trưởng, người chính trị viên, phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên” trong quân đội nhân dân Việt Nam và Sửa đổi lối làm việc và lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở lấy Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí minh làm cơ sở phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, đẩy lùi sự suy thoái lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục những hạn chế yếu kém của bản thân, thường xuyên tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2013.

Nguyễn Thắng – Thanh Toàn

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.