Browsing loại

Videos

Sắc Xuân

Xuất phát điểm thấp, nhưng đến nay huyện Thới Lai có 8/12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Điều đó thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương và nhân dân nơi đây trong phát huy dân…
Đọc thêm...