Nông nghiệp- Nông dân- Nông thôn: Hiệu quả từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

[media=https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2016/07/nnntnd1.jpg]http://media4.canthotv.vn/2016/TH/07/13/nnntnd_13072016.mp4|http://media4.canthotv.vn/2016/TH/07/13/nnntnd_13072016.mp4[/media]

Có thể bạn quan tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.