Còn mãi với thời gian: Trích đoạn “Nhụy Kiều Tướng Quân”

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2019/02/ConMaiVoiThoiGian_NhuyKieuTuongQuan_04022019.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2019/TH/02/04/ConMaiVoiThoiGian_NhuyKieuTuongQuan_04022019.mp4″]

Có thể bạn quan tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.