Phân loại

Thể thao

Canoeing bám rễ Đồng bằng

Đua thuyền và Canoeing được đầu tư ở đồng bằng sông Cửu long từ năm 2011. Dù muộn hơn so với một số nơi nhưng 2 môn này phát triển khá nhanh, nhất là từ khi Trung tâm huấn luyện thể…
Đọc thêm...