Phân loại

Thể thao

Cái tâm của thầy dạy võ

Ở thành phố Cần Thơ, nói đến Karatedo thì trong giới chuyên môn đều ghi nhận công lao huấn luyện từ cơ sở của huấn luyện viên Lê Hoàng U. Ông đã xây dựng và khẳng định được vị thế của…
Đọc thêm...