Lưu trữ hàng ngày

2 Tháng Mười Hai, 2018

Bữa ăn sum vầy

Ở nội dung thi nấu ăn có 12 đội. Mỗi đội có 3 đến 4 người. Điểm đặc biệt của cuộc thi là các thành viên trong đội cùng một gia đình nên có sự gắn bó, hỗ trợ nhau rất nhịp nhàng, ăn ý
Đọc thêm...