Đường dây nóng

– Điện thoại : (84) 0292.3838750

– Fax: (84) 0292.3820199

– Email : daiptthtpct@cantho.gov.vn hoặc banbientap@canthotv.vn

Liên hệ, góp ý :

[gravityform id=2 name=]