Phân loại

Chuyên đề

Vì một mùa Xuân yên vui

Huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân vui Xuân, đón Tết. Đó là mục tiêu chính trong cao điểm bảo đảm trật tự an…
Đọc thêm...