Phân loại

Sân khấu truyền thanh

Sân khấu truyền thanh: Bão cát

Kính mời quý thính giả lắng nghe chương trình "Sân khấu truyền thanh" của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ với vở cải lương "Bão cát" và trích đoạn "Phi Long báo Phu…
Đọc thêm...