Lưu trữ hàng ngày

4 Tháng Mười Hai, 2020

Niềm tin và kỳ vọng

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được đại biểu HĐND TP cũng như cử tri đánh giá cao. Theo các ý kiến mà phóng viên Đài ghi nhận, những vấn đề nêu ra đã được lãnh đạo các…
Đọc thêm...