Lưu trữ hàng ngày

7 Tháng Sáu, 2018

Phòng chống cháy nổ mùa mưa

Nếu như mùa khô nguy cơ cháy nổ luôn thường trực thì mùa mưa cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro từ những bất cẩn trong việc sử dụng điện, gas, xăng dầu hoặc sự cố do không trang bị hệ thống thu…
Đọc thêm...