Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ chủ trì cuộc họp với đại diện các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ngành liên quan thống nhất Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 – khóa XI.

Để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung của các kết luận, Nghị quyết, yêu cầu của việc tổ chức học tập, quán triệt lần này là phải thiết thực, kết hợp nghe giới thiệu, luận giải với thảo luận, tự đọc, tự học. Về chương trình hành động, Thành ủy giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu xây dựng chương trình thực hiện kết luận về tình hình kinh tế – xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu xây dựng nội dung thực hiện Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Riêng Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Sở Giáo dục – Đào tạo sẽ xây dựng dự thảo chương trình, trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo kiện toàn bộ máy tham mưu và bộ máy quản lý giáo dục và đào tạo thành phố; công tác chính trị tư tưởng và việc xây dựng nền nếp, kỷ cương trong các trường học; giải quyết dứt điểm các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục và đào tạo.

Theo kế hoạch, việc triển khai kết quả Hội nghị Trung ương 8 cấp thành phố được tổ chức trong tháng 1, cấp quận, huyện và cơ sở tiến hành trong tháng 2./.

Công Nguyện

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.