Hội thảo về tổ chức và nhân lực trạm y tế xã, phường, thị trấn

Tại thành phố Cần Thơ, Bộ Y tế tổ chức hội thảo xây dựng nghị định của Chính phủ về tổ chức và nhân lực đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo ngành y tế 32 tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào. Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Lê Hùng Dũng – Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ.


Quyết định 58 của Thủ tướng chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở được ban hành năm 1994, qua thời gian thực hiện đã thể hiện một số hạn chế như: chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc cho phù hợp với đặc thù theo vùng, nhiệm vụ khám chữa bệnh thông thường chưa cụ thể, chưa thực sự phù hợp với điều kiện năng lực, nhu cầu thực tế, khả năng đầu tư và thẩm quyền của cơ quan quản lý trực tiếp, chưa quan tâm đến công tác xã hội hóa, đặc biệt là trong đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng. Vì vậy, việc ban hành nghị định mới nhằm khẳng định vai trò, vị trí, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về nhân lực cho trạm y tế xã, phường, thị trấn là rất cần thiết.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về cơ chế quản lí, chức danh, biên chế, tài chính của trạm y tế. Trong đó, đại biểu cho rằng việc làm trước tiên là cần nghiên cứu xây dựng mô hình trạm y tế như thế nào để hoạt động hiệu quả, việc phân bổ số lượng cán bộ tại trạm nên dựa vào số dân nhằm đảm bảo yêu cầu phục vụ, cơ cấu chức danh cần phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế, có chế độ chính sách cho cán bộ y tế ở xã, phường, thị trấn. Các ý kiến đóng góp sẽ được Bộ Y tế xem xét để bổ sung vào nghị định.

Việt Hưng – Mạnh Cường

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.