Phân loại

Thời sự chiều

radio -> thời sự -> thời sự chiều

Thời sự phát thanh chiều 9/3/2023

Chương trình có những nội dung chính: - Lãnh đạo TPCT tiếp Giám đốc toàn cầu Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ - Đã cơ bản giải quyết được tình trạng rác tồn đọng ở bãi rác Thới Nhựt,…
Đọc thêm...