THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY CẦN THƠ

Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ thông báo tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố năm 2022

(từ ngày 08/6/2022 đến hết ngày 07/7/2022)

  1. Văn phòng Thành ủy: 01

  2. Ban Tổ chức Thành ủy: 02

  3. Ban Dân vận Thành ủy: 01

  4. Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố: 02

  5. Liên đoàn Lao động thành phố: 02

  6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố: 02

  7. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: 01

  8. Quận ủy Ninh Kiều: 02

  9. Quận ủy Bình Thủy: 01

  10. Quận ủy Cái Răng: 01

XEM CHI TIẾT