THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TP. CẦN THƠ

Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Cần Thơ thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021

  1. Thông báo kết quả xét tuyển

  2. Danh sách xét tuyển