THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY CẦN THƠ

Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ thông báo tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố năm 2021

(từ 10/6 – 10/7/2021)

 1.  Văn phòng Thành ủy: 01

 2. Ban Tổ chức Thành ủy: 02

 3. Ban Dân vận Thành ủy: 01

 4. Liên đoàn Lao động thành phố: 02

 5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố: 02

 6. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: 01

 7. Quận ủy Ninh Kiều: 02

 8. Quận ủy Bình Thủy: 01

 9. Quận ủy Cái Răng: 01

—> XEM CHI TIẾT

SỞ NỘI VỤ TP. CẦN THƠ

Sở Nội vụ TP. Cần Thơ thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2021

(từ 01/6 – 30/6/2021)

 1. Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố: 01

 2. Sở Tài chính: 05

 3. Sở Công Thương: 01

 4. Sở Xây dựng: 01

 5. Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): 01

 6. Sở Ngoại vụ: 01

 7. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh: 02 (Thanh tra: 01; Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 01).

—> XEM CHI TIẾT

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TP. CẦN THƠ

Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

(từ 01/6 – 30/6/2021)

 1. Chuyên viên: 03

 2. Biên tập viên: 03

 3. Phát thanh viên: 05

 4. Phóng viên: 01

—> XEM CHI TIẾT