Trường Đại học Cần Thơ ký kết hợp tác với công ty TNHH phần mềm Baezeni

Chiều hôm qua, 26/1, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Lễ ký kết hợp tác với Công ty TNHH Phần mềm BAEZENI