Travelling around Cần Thơ: Strange And Original Fish Raft in Hậu River

[media poster=”https://canthotv.vn/wp-content/uploads/2018/10/TravellingAroundCT_FishRaft_07102018.jpg” url=”http://media4.canthotv.vn/2018/TH/10/08/TravellingAroundCT_FishRaft_07102018.mp4″]

Có thể bạn quan tâm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.