Nếu video không hiển thị vui lòng sử dụng trình duyệt khác như Chrome hoặc Firefox, và cập nhật Flash Player. Canthotv hiển thị tốt trên các thiết bị di động Ipad, Iphone